Tuesday, March 8, 2011

Dari Guru Untuk Muridku (Bimbingan SPM 2011)

SOALAN SEJARAH PILIHAN MINGGU INI

(Bab 1 Sejarah Tingkatan 4)


1          (a)        Bagaimanakah pengaruh Hindu dan Buddha tersebar ke Asia Tenggara?

.................................................................................................................................

                      .................................................................................................................................
   [2 markah]
           

(b)        Apakah yang dimaksudkan dengan orde kosmos?

(i)         ......................................................................................................................
(ii)        ......................................................................................................................
                                                                                                    [2 markah]


(c)                Namakan dua kumpulan anak raja dalam pentadbiran pusat di Srivijaya.

(i)         .......................................................................................................................
(ii)        .......................................................................................................................
                                                                                                      [2 markah]


(d)        Jelaskan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
                                                                                                      [4 markah]

Skema jawapan struktur
(a)  Bagaimanakah pengaruh Hindu dan Buddha tersebar ke Asia Tenggara?

-                     Ksyatria/ tentera
-                     Vaisya/ pedagang
-                     Brahmin/ pendeta
-                     Asimilasi
(1 fakta 1m = 2 markah)


(b)        Apakah yang dimaksudkan dengan order kosmos?

-                     negara dianggap sebagai suatu alam semesta
-                     raja ialah pusat alam
-                     ibu kota pusat pemerintahan
-                     raja bertanggungjawab mengatur kesejahteraan negara dan rakyat (berpandukan Dharma)
                                                                                                     (1 fakta 1m = 2 markah)(c)                Namakan dua kumpulan anak raja dalam pentadbiran pusat di Srivijaya.

-                     Yuvaraja
-                     Pratiyuvaraja
-                     Raja Kumara
-                     Rajaputra
                                                                                                     (1 fakta 1m = 2 markah)
 

(d)        Jelaskan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara.

-                     sebagai bahasa intelek
-                     sebagai bahasa ilmu / komunikasi
-                     menjelaskan keturunan raja / Batu Bersurat Kutei
-                     ajaran Buddha / Batu Bersurat Sungai Mas
-                     larangan menderhaka kepada raja /  inskripsi di Palembang
-                     arahan kepada rakyat / Batu Bersurat Lembah Bujang
-                     penyerapan perkataan Sanskrit ke dalam Bahasa Melayu
                                                                                                      (1 fakta 1m = 4 markah)No comments:

Post a Comment