Tuesday, March 1, 2011

Dari Guru Untuk Muridku (Ujian Selaras 1 Tingkatan 5)

Arahan: Jawab semua soalan
1.      Definisi imperialisme
Dasar sebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu
                                                                                                             (3 markah)         
2.      Senaraikan tiga kuasa imperialis Barat di Asia Tenggara.
a.      British
b.      Belanda
c.      Peranchis 
                                                                                                       (6 markah)
3.      Berikan 5 faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara
a.     Revolusi Perindustrian
b.     Kekayaan bahan mentah
c.      _Perhubungan & pengangkutan
d.      Persaingan kuasa-kuasa Barat
e.      Beban orang putih & tugas menyebarkan tamadun
                                                                                                        (10 markah) 

4.      Senaraikan dua slogan yang digunakan oleh imperialis Barat untuk menjajah di Asia Tenggara.
a.      Beban orang putih
b.      _Tugas menyebarkan tamadun
                                                                                                         (4 markah)
5.      Senaraikan lima ciri-ciri umum Birokrasi Barat di Asia Tenggara.
a.      Pentadbiran pusat
b.        Diketua oleh Gabenor Jeneral
c.      Pentadbbiran melalui biro_
d.      pegawai barat ketua Biro_
e.      Undang-undang barat
                                                                                                             (10 markah)
6.      Nyatakan perbezaan antara:
i.         encomienda: Barangay-barangay yang digabungkan
ii.    encomiendaro: Ketua pentadbiran encomienda
                                                                                                              (4 markah)
7.      Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme
Perasaan cinta akan bangsa dan negara hingga membawa kepada gerakan membebaskan tanahair
                                                                                                                    (3 markah)
8.      Senaraikan empat ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara.
a.     Bersifat setempat
b.    Bersifat terbuka
c.      Pimpinan golongan berpendidikan Barat & Timur Tengah
d.      Matlamat: hak peribumi dan ekonomi tempatan
                                                                                                               (4 markah)
9.      Nyatakan tiga jenis sistem pentadbiran British di Tanah Melayu.
a.      Negeri-negeri Selat
b.      Negeri-negeri melayu bersekutu
c.      Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu_
                                                                                                              (6 markah) 

No comments:

Post a Comment